Çeşitli kaynaklardan dinleyerek oluşturulan bu Hörverstehen Uygulama Sınavı örneklerini okulunuzda akıllı tahta vasıtasıyla öğrencilerinize uygulayabilirsiniz. (Akıllı Tahtası olmayan okullar ya bir Bilgisayar, Laptop vb. yardımcı materyaller kullanarak, ya da dinleme metnini bir CD'ye kayıt ederek CD Player ile sınıfa dinletebilirler.

        Okullarda uygulanan genel uygulama, metni 2-3 kez öğrenciye dinletmek ve kağıtları toplamadan 1-2 dakika da son düzeltmeleri yapmaları için süre vermek şeklinde yapılıyor. 

        Burada, biz Almanca Branş Öğretmenlerinin karşılaştığı sorun, öğrencilerin henüz dinleme metinlerine (almanca) aşina olmamaları. Bu sebepten dolayı dileyen öğretmen arkadaş bir kez de kendisi sınıfa okuyabilir. 

        Örnekleri indirmek ve uygulamak için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Başarılar dilerim.

 

 9. SINIFLAR  10. SINIFLAR  11. SINIFLAR  12. SINIFLAR

 Dinleme Sınavı Mp3 (zip dosya)

 Dinleme Sınavı Mp3

 Dinleme Sınavı Metni (zip dosya)

 Dinleme Sınavı Metni (word dosya)

 Dinleme Sınav Çözüm (zip dosya)

 Dinleme Sınav Çözüm (word dosya)

 Dinleme Sınavı Mp3 (zip dosya)

 Dinleme Sınavı Mp3

 Dinleme Sınavı Metni (zip dosya)

 Dinleme Sınavı Metni (word dosya)

 Dinleme Sınav Çözüm (zip dosya)

 Dinleme Sınav Çözüm (word dosya)

 Dinleme Sınavı Mp3 (zip dosya)

 Dinleme Sınavı Mp3

 Dinleme Sınavı Metni (zip dosya)

 Dinleme Sınavı Metni (word dosya)

 Dinleme Sınav Çözüm (zip dosya)

 Dinleme Sınav Çözüm (word dosya)

 Dinleme Sınavı Mp3 (zip dosya)

 Dinleme Sınavı Mp3

 Dinleme Sınavı Metni (zip dosya)

 Dinleme Sınavı Metni (word dosya)

 Dinleme Sınav Çözüm (zip dosya)

 Dinleme Sınav Çözüm (word dosya)

 

 2. DÖNEM DİNLEME UYGULAMASI ÖRNEKLERİ:

Birinci döneme göre daha basit hazırladığımı düşündüğüm Hörverstehen Uygulama Sınavını aşağıdaki linklere tıklayarak indirebilirsiniz.

 9. SINIFLAR  10. SINIFLAR  11. SINIFLAR  12. SINIFLAR
 Dinleme Sınavı Metni (zip dosya)

 Dinleme Sınavı Metni (word dosya)

 Dinleme Sınav Çözüm (zip dosya)

 Dinleme Sınav Çözüm (word dosya)

 Dinleme Sınavı Metni (zip dosya)

 Dinleme Sınavı Metni (word dosya)

 Dinleme Sınav Çözüm (zip dosya)

 Dinleme Sınav Çözüm (word dosya)

 Dinleme Sınavı Metni (zip dosya)

 Dinleme Sınavı Metni (word dosya)

 Dinleme Sınav Çözüm (zip dosya)

 Dinleme Sınav Çözüm (word dosya)

 Dinleme Sınavı Metni (zip dosya)

 Dinleme Sınavı Metni (word dosya)

 Dinleme Sınav Çözüm (zip dosya)

 Dinleme Sınav Çözüm (word dosya)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
Bilgi için GSM: +49 178 509 96 81 . .