17.04.2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına göre, devlet memurlarına ilgili birimlerce Temininde Güçlük Çekilenler adı altında

bir tazminat ödenmektedir. Yine bu kararda 11.01.2016 tarih ve 2016/8370 sayılı karar ile değişiklik yapılmıştır. Bu yapılan değişiklik ve bilgilendirmeler resmi gazetede yayınlanmıştır.

 

Buna göre hangi kurumların, hangi birimlerinin ne kadar Temininde Güçlük Çekilen Personel adı altında tazminat alacağı belirlenmiş olmakla birlikte, biz öğretmenlerin, bilhassa Yabancı Dil Öğretmenlerinin de bu kapsam içerisinde olduğudur. Biz yabancı dil öğretmenleri olarak bu tazminattan yararlanıp yararlanmadığımız konusunda bordrolarımızda pek bir şey gözükmemekte, bu da almadığımız, ya da gözden kaçtığı gibi sonuçları doğurmaktadır.

Biz Yabancı Dil Öğretmenlerinin bu haklarımızı, hem de geriye dönük olarak alabilmemiz için, konu ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı, MEB Resmi Yazısı, MEB olur çizelgesi ve Örnek Dilekçeyi biz öğretmenler için buraya ekledim. 

 

 

                                                      
Bilgi için GSM: +49 178 509 96 81 . .