Dil dersleri için istenen 4 beceriye dönük sınav örnekleri, her sınıf bazında hazırlanmış olup siteye yüklenmiştir. Sizlerden gelen öneriler üzerine düzeltmeler veya zenginleştirmeler yapmaya devam edeceğim Dostlar. Tıklayınız...

 

                                                      
Bilgi için GSM: +49 178 509 96 81 . .