Perfekt - www.safierbas.comAlmanca’da 2 ayrı -di’li geçmiş zaman vardır.

Perfekt; Geçmişte yapılıp bitmiş olan eylemleri anlatır.

Präteritum; genellikle yazı dilinde kullanılır, deyimlerde kullanılır, masallarda, roman veya hikayelerde çok kullanılır, Perfekt ise konuşma dilinde kullanılır, roman, hikaye gibi eserlerde kullanılmaz.

            YARDIMCI FİİL

Perfekt’in yapılmasında iki yardımcı fiil kullanılır, bunlar;

HABEN (sahip olmak) ve SEIN (olmak) filleridir.

Bu filler yardımcı fiil olarak kullanıldıklarında bir anlam ifade etmezler.
Perfekt yapılırken bu fiillerin şimdiki zamana göre (Präsens) çekimleri kullanılır.
Şimdi bu fiillerin şimdiki zamana göre çekimlerini verelim.

 

HABEN VE SEİN ÇEKİMLEMELERİ

Şahıs Zamirleri                                haben                                         sein

 ich  habe  bin
 du  hast  bist
 er,sie,es  hat  ist
 wir  haben  sind
 ihr  habt  seid
 sie  haben  sind
 Sie  haben  sind

 

PERFEKT CÜMLE DİZİLİMİ

ÖZNE + YARDIMCI FİİL + DİĞER ÖĞELER + ge’li ESAS FİİL

 Ich                 bin                                                    gekommen.

 Du                  hast                                                  geschlafen.

 Wir                 haben                                                gegessen.  

 

GENEL KURAL:Madem ki Perfekt’te özneden sonra yardımcı fiil kullanacağız ve karşımızda “haben” ve “sein” olmak üzere iki tane yardımcı fiil var, bu durumda “haben” mi kullanacağız yoksa “sein” mi? 

Haben veya sein yardımcı fiilerinden hangisini seçeceğiz? Neye göre seçeceğiz? Bu sorulara cevabımız şudur:  

Perfekt’te hangi yardımcı fiili kullanılacağımızı esas fiile bakarak belirleriz. Bazı fiillerle haben kullanılır, bazılarıyla sein kullanılır.

Hangi yardımcı fiili kullanacağımıza, kuracağımız cümlenin esas fiiline bakarak karar veririz. Genel olarak Perfekt’te en çok kullanılan yardımcı fiil “haben” dir.

Özellikle düzensiz olan bazı fiillerle ise “sein” kullanılır. Hangi fiillerle sein, hangi fiillerle haben kullanacağımızı aşağıda yer alan fiil listesinde görebilirsiniz. Daha önce de söylediğimiz gibi, Almanca grameri yoğun ezber gerektiren bir yapıya sahiptir, dolayısıyla hangi fiillerle haben, hangi fiillerle sein kullanıldığını da ezberlemeniz gerekmekte. Burada küçük bir gruplama yapmak gerekirse; hal veya hareket değişimi (örneğin yukarıdan aşağı inmek, çıkmak, sağdan sola gitmek, ya da düz zeminde herhangi bir yöne ilerlemek gibi) anlam veren fiillerle “sein” kulanılır.

 

Örnekler:

1.Ich habe Musik gehört. / Müzik dinledim.
2.Wir haben ferngesehen. / Televizyon izledik.
3.Er hat Fußball gespielt. / O futbol oynadı.
4.Du hast ein Buch gelesen. / Sen kitap okudun.
5.Sie hat einen Film gesehen. / O bir film izledi.
6.Sie habenTischtennis gespielt. / Onlar masa tenisi oynadı.
7.Habt ihr Hausaufgaben gemacht? / Ödevlerinizi yaptınız mı?
 
 
•Düzenli ve zayıf fiillerde fiilin üçüncü hali:    

   ge-  fiilkökü  -t  

örnek:

spielen ⇒gespielt
 
•machen ⇒gemacht
 
•hören ⇒gehört
 

BAZI DÜZENSİZ FİİLLERİN PARTIZIP PERFEKTİ ŞU ŞEKİLDEDİR:

sehen  gesehen                 schreiben  geschrieben

 

lesen  gelesen                   fernsehen  ferngesehen

 

schlafen  geschlafen          essen  gegessen

 

trinken  getrunken            vergessen  vergessen

 

verlieren  verloren             besichtigen  besichtigt

 

 

 

NOT:

Aşağıda vereceğim listede kullanılan filler "SEIN" ile Perfekt yapılmaktadır. Bu fiilleri öğrenirsek geri kalanları zaten "HABEN" ile kullanırız.

 

 

Perfekt'te Sein alan fiiller
aufstehen kalkmak
aufsteigen yukarı çıkmak, tırmanmak
aufwachen uyanmak
begegnen karşılaşmak
bleiben kalmak
einschlafen uykuya dalmak, uyuyakalmak
einsteigen binmek
erbleichen sararmak, solmak, beti benzi atmak
brechen kırılmak
fahren sürmek, gitmek (hem haben hem sein alır)
fallen düşmek
fliegen uçmak
fliehen kaçmak
fließen akmak
gedeihen gelişmek, büyümek
gehen gitmek
gelingen başarmak
genesen iyileşmek
geschehen meydana gelmek
gleiten kaymak
klimmen tırmanmak
kommen gelmek
laufen yürümek, koşmak
erlöschen sönmek
passieren olmak, meydana gelmek, oluşmak
quellen fışkırmak, büyümek, fışkırırcasına çıkmak
reißen bölmek, parçalamak, çekmek (hem haben hem sein alır)
reiten at sürmek (hem haben hem sein alır)
rennen koşmak
scheiden ayırmak, bölmek, boşamak, parçalamak (hem haben hem sein alır)
schleichen sessizce yaklaşmak, sokulmak
schmelzen erimek (hem haben hem sein alır)
schreiten işe girişmek, işe koyulmak
schwimmen yüzmek (hem haben hem sein alır)
schwinden azalmak
sein olmak
sinken batmak
springen zıplamak
steigen yukarı çıkmak, tırmanmak
sterben ölmek
treten tekmelemek, ayak basmak (hem haben hem sein alır)
umsteigen aktarma yapmak
verschwinden ortadan kaybolmak, sıvışmak
wachsen büyümek
wandern gezinti yapmak, dolaşmak, göç etmek
werden olmak (gelecek zaman)
ziehen kendine doğru çekmek, sürüklemek (hem haben hem sein alır)

 

Safi ERBAŞ

 

 

 

                                                      
Bilgi için GSM: +49 178 509 96 81 . .