Dil Yeterlik Düzeyleri Tablosu                                                                                                                 EK 7

 

Ders

saatleri

Seviyeler

Ders saati

Ulaşılacak

Seviye

Düzeylere

göre ders saati

Kitaplardaki tema sayısı

0–72

A1.1. 1

A 1. 1 düzeyinde: 144 ders saati

 

A 1.1

 

 

A 1

Düzeyi: 288 ders saati

 

A 1.1           8 tema

72 – 108

A 1.1.2

108 –144

A1.1. 3

144 – 180

A 1.2.1

 

A 1. 2 düzeyinde:

144 ders saat

 

 

A 1. 2

 

 

A1.2           8 tema

180 –216

A1.2. 2

216–252

A1.2. 3

252 – 288

A 1.2.4

288 – 324

A 2.1.1

 

A 2.1düzeyinde:

144 ders saati

 

 

A 2. 1

 

 

 

 

A 2

Düzeyi:360 ders saati

 

A 2.1         8 tema 

324 – 360

A 2.1.2

360 – 396

A 2.1.3

396 –432

A 2.1.4

432 – 468

A 2.2.1

 

 

A 2.2 düzeyinde:

216 ders saati

 

 

 

A 2. 2

A 2.2       12 tema

 

Not: A 1 ve A 2 düzeylerinde bir tema 18 ders saatinde işlenecek. Her temada üç içerik olacak. Her içerik 6 ders saatinde işlenecektir.)

468 – 504

A 2.2.2

504 – 540

A 2.2.3

540 – 576

A 2.2.4

576 – 612

A 2.2.5

612 – 648

A 2.2.6

648 – 684

B.1.1.1

 

 

B 1.1 düzeyinde:288 ders saati

 

 

 

 

B 1.1

 

 

 

 

 

 

 

B 1

Düzeyi:576 ders saati

 

 

 

 

B 1.1          8 tema

684 – 720

B.1.1.2

720 – 756

B.1.1.3

756 – 792

B.1.1.4

792 – 828

B.1.1.5

828 – 864

B.1.1.6

864 – 900

B.1.1.7

900 – 936

B.1.1.8

936 – 972

B 1.2.1

 

 

 

B1.2 düzeyinde:

288 ders saati

 

 

 

 

B 1. 2

 

 

 

 

B 1.2           8 tema

972 – 1008

B 1.2.2

1008 – 1044

B 1.2.3

1044 – 1080

B 1.2.4

1080 – 1116

B 1.2.5

1116 – 1152

B 1.2.6

1152 – 1188

B 1.2.7

1188 – 1224

B 1.2.8

1224 – 1260

B.2.1.1

 

 

 

 

B 2.1 düzeyinde:360 ders saati

 

 

 

 

 

B 2. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 2

Düzeyi:720 ders saat

 

 B 2.1         10  tema

1260 – 1296

B.2.1.2

1296 – 1332

B.2.1.3

1332 – 1368

B.2.1.4

1368 – 1404

B.2.1.5

1404–1440

B 2.1.6

1440 – 1476

B 2.1.7

1476 – 1512

B 2.1.8

1512 – 1548

B 2. 1.9

1548 – 1584

B 2.1.10

1584 -1620

B.2.2.1

 

 

 

 

B 2.2 düzeyinde:

360 ders saati

 

 

 

 

 

B 2. 2

 

 

B 2.2           10  tema

 

Not: B 1 ve B 2 düzeylerinde bir tema 36 ders saatinde işlenecek. Her temada üç içerik olacak. Her içerik 12 ders saatinde işlenecektir.)

1620 – 1656

B.2.2.2

1656 -  1692

B.2.2.3

1692 – 1728

B.2.2.4

1728 – 1764

B.2.2.5

1764– 1800

B 2.2.6

1800 – 1836

B 2.2.7

1836 – 1872

B 2.2.8

1872 – 1908

B 2.2.9

1908 – 1944

B 2.2.10

 

1944 – 1980

 

C.1.1.1

C 1.1.1 düzeyinde

36 ders saati

 

 

C 1

 

C 1 Düzeyi:72 ders saati 2 tema

Not: C1.1/ C1.2 düzeylerinde bir tema 36

ders saatinde işlenecek. Her temada üç içerik olacak. Her içerik 12 ders saatinde işlenecektir.)

1980-2016

C.1.1.2

C 1.1.2 düzeyinde

36 ders saati

 

 

                                                      
Bilgi için GSM: +49 178 509 96 81 . .