Talim Terbiye Kulunun Kaynak Kitap kullanımı ile ilgili genelgesi aşağıya çıkarılmıştır.

 

 

 

                                                      
Bilgi için GSM: +49 178 509 96 81 . .