TEMALAR

İÇERİK ÖNERİLERİ

1

BİREY ve TOPLUM

Kişisel bilgiler, biyografi, aile, okul, arkadaş, akrabalar, komşular, çevreye bakış, birlikte yaşama, ulaşım, ulaşım sorunları, yardımlaşma, dayanışma( yaşlı bakımı, engellilere karşı tutum vb.) vb.

2

DEĞERLER

Atatürk, evrensel değerler, kültürel değerler, millî değerler, ahlaki değerler, sosyal değerler, demokrasi ve insan hakları, vatandaşlık, sivil toplum kuruluşları, gönüllü hizmetleri vb.

3

EĞİTİM

Dersler, üniversite, öğrenci kulüpleri, dil yeteneği, dil öğrenimi, dil ve düşünme, bireysel öğrenme, eğitim sistemi, sınavlar, eğitim teknolojisi, uzaktan eğitim, aile ve eğitim, okul ve eğitim, çevre ve eğitim, eğitim sorunları, hayat boyu öğrenme vb.

4

MESLEKLER

Meslek seçimi, meslek tanıtımı, geleceğin meslekleri, sıra dışı meslekler vb.

5

HAYALLER VE PLANLAR

Gelecekle ilgili hayaller, bireysel hayaller, toplumsal hayaller, bir günlük plan, hafta sonu planları, gezi planı, tatil planı vb.

6

GENÇLİK

Eğitim ve gençlik programları, gönüllü hizmetleri, gençlik sorunları, alışveriş, yurt dışında eğitim fırsatları, gençlik kampları, izcilik, bilgisayar oyunları vb.

7

SPOR

Bireysel sporlar, mücadele sporları, sportmenlik ve sorumlu davranış, spor organizasyonları, olimpiyatlar, engelli olimpiyatları, sıra dışı sporlar vb.

8

KİŞİLİK VE KARAKTER

Ruhsal özellikler, fobiler, kişisel gelişim, hobiler, kendini tanıma, alışkanlıklar, iletişim/etkileşim vb.

9

SAĞLIK VE BESLENME

İlk yardım, hastalıklar, tedavi, tıp, gelişme, kişisel bakım, sağlıklı beslenme, dengeli beslenme, genetiği bozulmuş hormonlu gıdalar sağlıklı yaşam, uyku, besinler vb.

10

DOĞA VE ÇEVRE

Mevsimler, hava durumu, yer şekilleri ( dağ, göl, akarsu vb.) güneş sistemi, çevre dengesi, küresel ısınma, doğal afetler, çevre sorunları, açlık, alternatif enerji kaynakları, hayvanlar, nesli tükenmiş türler(hayvanlar, bitkiler), nesli tükenmekte olan türler(hayvanlar, bitkiler) vb.

11

İLETİŞİM

Çevre, medya, telefon, internet, bilişim suçları vb.

12

TARİH

Müze, tarihi eserler, tarihi kişiler, anıtlar, ören yerleri, eski uygarlıklar, arkeoloji, yazılı ve sözlü tarihi kaynaklar vb.

13

TURİZM

İç turizm, dış turizm, kültür, seyahat, seyahat acentesi, turizm çeşitleri (sağlık, kültür turizmi vb.) vb.

14

ÜLKEMİZ

Ülkemizin demografik yapısı, coğrafyası, iklimi, kültürü, ekonomisi, folkloru, gelenek ve görenekler, bayramlar vb.

15

DÜNYAMIZ

Ülkeler, komşu ülkeler, hedef dilin konuşulduğu ülkeler, kıtalar, dünya nüfusu vb.

16

DUYGULAR

Olumlu duygular(sevinç, merhamet, umut vb.) ve olumsuz duygular(üzüntü, endişe vb.), kaygı ile başa çıkma yolları, endişe ile başa çıkma yolları, öfke kontrolü vb.

 

17

SANAT

Edebiyat (şiir, öykü vb.), tiyatro, sinema, müzik, resim, sanat galerisi, el sanatları, kültürel sanatlar vb.

18

BİLİM VE TEKNOLOJİ

Bilim kurgu, bilimsel organizasyonlar, sosyal bilimler, fen bilimleri, bilgi çağı, yenilikler, yeni icatlar vb.

19

EKONOMİ

Ticaret, üretim, tüketim, ithalat, ihracat, kaynak, üretici, gelir, gider, bütçe, vergi, yatırım, iktisat, kalkınma vb.

20

TASARIM

Mimari, dekorasyon, aksesuar, aletler, otomobiller, desenler, renkler, giysiler, vb.

21

BAŞARMA

Başarıya ulaşma yolları, sınav kaygısı, stresle baş edebilme, başarı hikâyeleri, zamanı etkin kullanabilme, çalışma stratejileri vb.

22

GÜVENLİK

Ülke güvenliği, toplum güvenliği, birey güvenliği, özel güvenlik kuruluşları, trafik, trafik güvenliği, güvenliği sağlayan tedbirler (alarm, banka kartı, bilgisayar, çelik kapı vs.) vb

(Tablo 1)

 

Temalar ve İçerik Önerilerine İlişkin Açıklamalar:

 1. Tablo 1’de yirmi iki tema ve bu temalara uygun içerik önerileri verilmiştir. Her dil yeterlik düzeyi için temaların seçilmesinde söz konusu dil yeterlik düzeyi için belirlenmiş olan kazanımlar ve açıklamaları ile dil bilgisi konuları dikkate alınmalıdır.
 2. Almanca Dersi Öğretim Programı çerçevesinde dil yeterlik düzeyine göre ele alınacak tema sayıları Tablo 2’de belirtilmiştir: 

  Dil Yeterlik Düzeyleri

  Tema Sayıları

  İçerik Sayıları

  A.1.1

  8 tema

  24 içerik

  A.1.2

  8 tema

  24 içerik

  A.2.1

  8 tema

  24 içerik

  A.2.2

  12 tema

  36 içerik

  B.1.1

  8 tema

  24 içerik

  B.1.2

  8 tema

  24 içerik

  B. 2.1

  10 tema

  30 içerik

  B.2.2

  10 tema

  30 içerik

  C.1.1

  --

  --

  C1.2

  --

  --

  (Tablo 2)

 3. Temaların tamamında “içerik önerileri” başlığı altında verilen konular zorunlu değildir. Aynı tema kapsamında yukarıdaki tabloda verilen içerik önerilerinden seçilebileceği gibi temaya uygun farklı içerikler de seçilebilir.
 4. Seçilecek içerik (konular), 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda yer alan Millî Eğitimin Genel Amaçları ve Temel İlkelerine Uygun olmalıdır.
 5. A1 ve A2 düzeylerinde 1 tema 18 ders saatinde işlenecek şekilde düzenlenmelidir. Her temada 3 içerik olmalı (bk. tablo 3) ve her içerik 6 ders saatinde işlenmelidir. B1 ve B2 düzeylerinde 1 tema 36 ders saatinde işlenecek şekilde düzenlenmelidir. Her kitapla birlikte CD verilmelidir. Hazırlanacak olan CD’ler mümkünse ana dil konuşucuları tarafından doğru telaffuz, vurgu ve tonlama ile ve metinlerin net olarak anlaşıldığı, hedef dile özgü metinlerden oluşturulmalıdır. Ayrıca dinleme metinleri farklı kişiler tarafından okunmuş olmalıdır. 

  DİL YETERLİK

  DÜZEYLERİ

  TEMA

  SAYILARI

  DERS KİTABI

  ÇALIŞMA KİTABI

  ÖĞRETMEN KILAVUZ

  KİTABI

   

  KİTAP BOYUTU (cm)

   

  FORMA SAYISI

   

  KİTAP BOYUTU (cm)

   

  FORMA SAYISI

   

  KİTAP BOYUTU (cm)

   

  FORMA SAYISI

  A1.1

  8 TEMA

  19,5X27,5

  6-8

  19,5X27,5

  4-6

  19,5X27,5

  SERBEST

  A1.2

  8 TEMA

  19,5X27,5

  6-8

  19,5X27,5

  4-6

  19,5X27,5

  SERBEST

  A2.1

  8 TEMA

  19,5X27,5

  6-8

  19,5X27,5

  4-6

  19,5X27,5

  SERBEST

  A2.2

  12 TEMA

  19,5X27,5

  8-10

  19,5X27,5

  4-6

  19,5X27,5

  SERBEST

  B1.1

  8 TEMA

  19,5X27,5

  8-10

  19,5X27,5

  4-6

  19,5X27,5

  SERBEST

  B1.2

  8 TEMA

  19,5X27,5

  8-10

  19,5X27,5

  4-6

  19,5X27,5

  SERBEST

  B2.1

  10 TEMA

  19,5X27,5

  8-10

  19,5X27,5

  4-6

  19,5X27,5

  SERBEST

  B2.2

  10 TEMA

  19,5X27,5

  8-10

  19,5X27,5

  4-6

  19,5X27,5

  SERBEST

  (Tablo 3)

 6. Dil yeterlik düzeylerine göre düzenlenmiş olan kazanımların işlenişinde temalar ve içerikler de dikkate alınarak dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine dengeli olacak şekilde yer verilmelidir.
 7. Programa uygun olarak hazırlanacak ders kitaplarında dört dil becerisi ile ilgili kazanımlara göre dil bilgisi etkinliklerine ve kelime bilgisini geliştirecek etkinliklere tümleşik (integriert) ve sezgisel olarak yer verilmelidir. Dil bilgisi ve kelime bilgisi ile ilgili çalışmalar, programın özüne uygun olarak yapılandırmacı ve iletişimsel yöntemlerle öğretilmelidir. Bu yapılar bağlam içinde buldurma / keşfetme ile verilmelidir.
 8. Okuma metinleri öğrencinin yaş ve gelişim düzeyine uygun olarak gerçek hayattan (gazete, dergi vb.) alınan metinler, haberler, röportajlar ile diyaloglar, hikâyeler, ansiklopedik bilgiler, şarkılar, şiirler vb.den oluşturulabilir. Bu metinler ders kitabında ve öğrenci çalışma kitabında çeşitli etkinliklerle desteklenmelidir.
 9. Dinleme metinleri öğretmen kitabında yer almalı, dinleme metni ile ilişkili etkinlikler ise ders kitabı ve öğrenci çalışma kitabında bulunmalıdır. Öğretmen ana dil konuşucuları olan farklı kişiler tarafından okunmuş metinlerle öğrencilerin anlama becerilerinin gelişmesi amacıyla dinleme çalışmaları sırasında CD’yi kullanmalıdır.
 10. Ders kitabında içeriği destekleyen sözlü anlatım ve yazılı anlatım etkinliklerine de yer verilmelidir. Bu etkinlikler temaya bağlı olarak verilen metni (diyaloğu, şiiri, haberi vb.) destekleyebileceği gibi yine içerikle ilişkili bağımsız konuşma- anlatma, yazma-anlatma çalışmaları da olabilir.
 11. Kitap düzenlenirken programda öğrenme alanları başlığı altında dinleme, konuşma, okuma ve yazma dil becerilerine ait bilgilerden mutlaka yararlanılmalı, düzenlenecek etkinliklerin anlamlı ve iletişimsel yaklaşıma uygun olması sağlanmalıdır.
 12. Temanın işlenişinde içerikle ilgili metinler, hikâyeler, haberler, röportajlar, diyaloglar, ansiklopedik bilgiler, şarkılar, şiirler, görseller vb. kullanılmalıdır.
 13. İşlenecek konularda ülke bilgisine de yer verilerek öğrencinin yabancı olduğu dünya ile kendi ülkesini karşılaştırmasına olanak sağlanmalıdır.
 14. Bir öğretim yılı içerisinde işlenecek Temalarda, “Atatürkçülük İle İlgili Konular”da yer alan Tablo 6’dan yararlanılarak 10 Kasım’ı içine alan Atatürk Haftası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nda “Atatürk’ün Hayatı, Atatürk İlkeleri, Atatürkçü Düşünce Sistemi” konularının hepsine ayrı ayrı ve tabloya ilişkin olarak verilen açıklamada belirtildiği şekilde yer verilmelidir.
 15. Ders kitabının giriş bölümünde içerik tablosu (tema adı, temaya bağlı içerik, kazanım, dil bilgisi yapıları) verilmelidir.
 16. Öğretmen kitabında CD’lerdeki dinleme metinleri, yıllık plan, ders planları yer almalıdır.
 17. Öğretmen kitabında proje ve performans görevleri için konu önerileri bulunmalıdır.
 18. Öğretmen kitabında tema girişlerinde temada kullanılan kazanımlar liste/tablo hâlinde verilecektir.

   

   Safi ERBAŞ

                                                      
Bilgi için GSM: +49 178 509 96 81 . .