Bu sayfamızda Türkçe ve Almanca Gramer (Dilbilgisi) Terimlerinin çevirisini bulacaksınız. Faydası olur diye düşünüyorum...

DİLBİLGİSİ TERİMLERİ   -    GRAMMATISCHEN BEGRIFFE
   
   
Sıfat Adjektiv
 -den hali Ablativ
Sıfat Çekimi Adjektivdeklination
Zarf, Belirteç Adverb
Zaman Zarfı (Belirteci) Temporal Adverb
 -i hali Akkusativ
Tanımlık Artikel
Belirli Tanımlık Bestimmte Artikel
Belirsiz Tanımlık Unbestimmte Artikel
 -e hali Dativ
Dişil (die) Feminin
Soru Cümlesi Fragesatz
Dolaylı Soru Cümlesi Indirekte Fragesätze
 -in hali Genitiv
Cins Genus
Ana Cümle Hauptsatz
Yan Cümle Nebensatz
Nezaket Formu, Dilek Kipi Höflichkeitsform Konjunktiv II
Emir Kipi Imperativ
Mastar Infinitiv
Ters Çevirme, Devrik Cümle Inversion (Umkehrung)
Sıfatın Üstünlük Derecesi Komperativ
Birleşik Kelime Komposita
Fiil Çekimi Konjugation
Eril (der) Maskulin
Tarz Fiil Modalverb
Cansız, Yönsüz (das) Neutrum

 

İsim Nomen
Fiil İsimleştirmesi Nominalisieren von Verben
Yalın Hal Nominativ
Nesne, Obje Objekt
Ortaç Partizip II
Şahıs Zamirleri Personalpronomen
Çoğul Plural
İlgeç, Edat, Ön Takı Präposition
Şimdiki Zaman Präsens
Geçmiş Zaman Präteritum
di'li Geçmiş Zaman Perfekt
miş'li Geçmiş Zaman Plusquamperfekt
Zamir Pronomen
İyelik Zamiri Possesivpronomen
Soru Zamiri Fragepronomen
Dönüşlü Fiil Reflexive Verb
İlgi Cümlesi, Bağlaçlı Yan Cümle Relativsatz
Zayıf Fiil Schwaches Verb
Tekil Singular
Kuvvetli Fiil Starkes Verb
İsim, Ad Substantiv
Sıfatın En Üstünlük Derecesi Superlativ
Zaman ifadeleri Temporalangabe
Ayrılabilen Fiil Trennbare Verb
Ayrılamayan Fiil Untrennbare Verb
Fiil Verb
Yardımcı Fiil Hilfsverb
Fiil Çekimi Verbkonjugation
Geçmiş (Zaman) Vergangenheit
Karşılaştırma Cümlesi Vergleichswörter
Sözcük, Kelime Vokabel
Ünlü, Sesli Harf Vokal
Ünlü Değişimi Vokalwechsel
Değişken Edat Wechselpräposition

 

 

Copyright © 2011 - 2024 www.safierbas.com Bu sitede yayınlanan bilgi ve belgeler yayıncının izni olmadan kullanılamaz. Siteye gönderilen bilgi ve belgeler iade edilemez, telif hakkı istenemez. Gönderilen ve yayınlanan makale ve dokümanların içeriği ile ilgili yasal sorumluluk gönderene aittir.