almanca gunluk plan2003 yılında yayınlanan 2551 sayılı Tebliğler Dergisi ve yine Ağustos 2005'de yayınlanan 2575 sayılı Tebliğler Dergisinde yapılan Ek ve Değişikliklere göre, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin yayınlanan yönergenin Ders Planı başlığı altındaki 12. Maddesine istinaden "Öğretmen Kılavuz Kitabı bulunan derslerde, kılavuz kitap, ders planı yerine kullanılır." ibaresi yer almaktadır. Bu yazıya göre biz dil öğretmenleri için kılavuz kitap yayınlandığı müddetçe Günlük Plan yapma zorunluluğumuz yoktur.

Yine bir çok kez karşılaştığımız "Sınıf Defterine ne yazmalıyım?" sorusuna ise yine bu maddede cevap verilmiştir. "Ders defterine uygulanan etkinliğin adı veya etkinliğin olduğu kazanım yazılır."

Konu ile ilgili yönergeyi indirmek için tıklayınız.

Almanca Günlük Plan:

9. Sınıf Günlük  10. Sınıf Günlük  11. Sınıf Günlük  12. Sınıf Günlük 
 Günlük Plan 1    Günlük Plan 1  Günlük Plan 1
 Günlük Plan 2    Günlük Plan 2  Günlük Plan 2
     Günlük Plan 3  Günlük Plan 3
     Günlük Plan 4  Günlük Plan 4
     Günlük Plan 5  Günlük Plan 5
     Günlük Plan 6  Günlük Plan 6
     Günlük Plan 7  Günlük Plan 7
     Günlük Plan 8  Günlük Plan 8
   Günlük Plan 9  Günlük Plan 9  Günlük Plan 9
   Günlük Plan 10  Günlük Plan 10  Günlük Plan 10
   Günlük Plan 11  Günlük Plan 11  Günlük Plan 11
   Günlük Plan 12  Günlük Plan 12  Günlük Plan 12
   Günlük Plan 13  Günlük Plan 13  Günlük Plan 13
   Günlük Plan 14  Günlük Plan 14  Günlük Plan 14
       

 

 

 

Not. Günlük Plan Serbestliği İlgili Yönergenin 12. Maddesinde açıkça belirtilmiştir.

Günlük Yapmama Yönergesi

 

Copyright © 2011 - 2024 www.safierbas.com Bu sitede yayınlanan bilgi ve belgeler yayıncının izni olmadan kullanılamaz. Siteye gönderilen bilgi ve belgeler iade edilemez, telif hakkı istenemez. Gönderilen ve yayınlanan makale ve dokümanların içeriği ile ilgili yasal sorumluluk gönderene aittir.