yonetmelikBiz öğretmenleri ilgilendiren resmi

yazılardan, genelgelerden, yönetmeliklerden ve güncel olan öğretim programlarından bazılarını buraya aldım.

Bu yazılar zaman zaman değiştiğinde sayfamızda da güncellenecektir. Gözümüzden kaçan resmi belgeleri bana iletebilirseniz tüm dostlarımız faydalanabilirler...

 

 

ALMANCA ÖĞRETİM PROGRAMLARI:

AÖP 19.01.2018-41 AÖP Kurul Kararı
AÖP 17.07.2017-81 AÖP Kurul Kararı
AÖP 24.08.2011-119 AÖP Kurul Kararı

AÖP 05.09.2013-115

İlköğretim Programı

AÖP Kurul Kararı

 

ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ:

08.09.2023 OÖKY Değişiklik Yapılmasına Dair Yön.
08.09.2023 MEB Ölçme Değerlendirme Yön.
02.09.2020 OÖKY Değişiklik Yapılmasına Dair Yön.
01.09.2018 OÖKY Değişiklik Yapılmasına Dair Yön. 
14. 02.2018 OÖKY Değişiklik Yapılmasına Dair Yön.
16.09.2017 OÖKY Değişiklik Yapılmasına Dair Yön. 
28.10.2016 OÖKY Değişiklik Yapılmasına Dair Yön.
01.07.2015 OÖKY Değişiklik Yapılmasına Dair Yön. 
13.09.2014 OÖKY Değişiklik Yapılmasına Dair Yön. 
07.09.2013 Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği

 

KANUN - GENELGE - YÖNETMELİK - YÖNERGE - TD:

Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Yönergesi 12.10.2023

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (2008)

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Genelgesi

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinlikleri

Eğitim Kurumları ve Zümreleri Yönergesi (2017)

Ek Ders Yönetmeliği

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

2104 Sayılı Tebliğler Dergisi

2488 Sayılı Tebliğler Dergisi

2551 Sayılı Tebliğler Dergisi

2575 Sayılı Tebliğler Dergisi

 

TEMİNİNDE GÜÇLÜK ZAMMI:

Bakanlar Kurulu Kararı

Örnek Dilekçe

Temininde Güçlük Zammı Resmi Yazı

Temininde Güçlük Zammı Resmi Yazı Onayı 

 

 

Copyright © 2011 - 2024 www.safierbas.com Bu sitede yayınlanan bilgi ve belgeler yayıncının izni olmadan kullanılamaz. Siteye gönderilen bilgi ve belgeler iade edilemez, telif hakkı istenemez. Gönderilen ve yayınlanan makale ve dokümanların içeriği ile ilgili yasal sorumluluk gönderene aittir.