Şahıs zamirlerine kısa bir bakış. Önce Türkçe çekim, daha sonra altta Almanca çekimleri bulacaksınız.

ŞAHIS ZAMİRLERİNİN HAL EKLERİ

 

Yalın hal

-i hali

-e hali

-de hali

-den hali

TEKİL

Ben

Beni

Bana

Bende

Benden

Sen

Seni

Sana

Sende

Senden

O

Onu

Ona

Onda

Ondan

ÇOĞUL

Biz

Bizi

Bize

Bizde

Bizden

Siz

Sizi

Size

Sizde

Sizden

Onlar

Onları

Onlara

Onlarda

Onlardan

 

 

PERSONALPRONOMEN (ŞAHIS ZAMİRLERİ)

SINGULAR

(TEKİL)

Nominativ

(yalın hal)

Akkusativ

(-i hali)

Dativ

(-e hali)

Genitiv

(iyelik hali)

ich

mich

mir

meiner

du

dich

dir

deiner

er,

sie,

es

ihn,

sie,

es

ihm,

ihr,

ihm

seiner,

ihrer,

seiner

PLURAL

(ÇOĞUL)

wir

uns

uns

unser

ihr

euch

euch

euer

sie

Sie

sie

Sie

ihnen

Ihnen

ihrer

Ihrer

 

 

POSSESSIVPRONOMEN (İYELİK ZAMİRLERİ)

 

Personal

Possessiv

SINGULAR

(TEKİL)

ich

mein-e

du

dein-e

er,

sie,

es

sein-e

ihr-e

sein-e

PLURAL

(ÇOĞUL)

wir

unser-e

ihr

euer-eure

sie

Sie

ihr-e

Ihr-e

 

 

BELİRLİ VE BELİRSİZ ARTIKELLER’İN İSİM HALLERİNDEKİ DURUMLARI:

ARTİKEL

Nominativ

Akkusativ

Dativ

Genitiv

Belirli - Belirsiz

Belirli - Belirsiz

Belirli - Belirsiz

Belirli - belirsiz

Maskulin Eril

Der  /  ein

Den  /  einen

Dem  / einem

Des  /  eines

Feminin Dişi

Die  /  eine

Die  /  eine

Der  / einer

Der  /  einer

Neutral Cansız

Das  / ein

Das  / ein

Dem  /  einem

Des  /  eines

Plural Çoğul

Die  /  xxx

Die  /  xxx

Den  /  xxx

Der  /  xxx

 

 devamı gelecek

logo

 

 

Copyright © 2011 - 2024 www.safierbas.com Bu sitede yayınlanan bilgi ve belgeler yayıncının izni olmadan kullanılamaz. Siteye gönderilen bilgi ve belgeler iade edilemez, telif hakkı istenemez. Gönderilen ve yayınlanan makale ve dokümanların içeriği ile ilgili yasal sorumluluk gönderene aittir.