derskitabisecimi

Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunca 19.01.2018 yılında 41 sayılı kararla yayınlanan Almanca Öğretim Programının 23. ve 24. sayfalarında Dil Yeterlik Düzeyleri Tablosu verilmiştir. Bu tabloya göre ülkemizdeki okullarda okutulan Almanca Dersi Dil Seviyeleri şu şekilde belirlenmiştir. Eğer bir okulda Almanca Dersi 2. Yabancı dil olarak okutuluyor ve haftada 2 saat olarak işleniyorsa, o okuldaki öğrenciler bir ders yılı sonunda toplamda 72 saat ders işleyeceklerinden ancak A1.1 seviyesinin henüz yarısını görmüş oluyorlar. Tablodan da anlaşılacağı üzere A1.1 seviyesini bitirmek için 144 saat ders işlenmesi gerekmektedir. Bundan dolayı bir sonraki yıl yine A1.1 seviyesinin kalan Temalarını işleyip A1.1 Seviyesini bitirmiş oluyoruz. A1.2 seviyesine ise 3. sene geçebiliyoruz.

Bunu okullar bazında irdeleyecek olursak:

Hazırlık Sınıfı olan okullar, yani Sosyal Bilimler Lisesi Okulları. Bu okullarımızda hazırlık sınıfı olduğu için, hazırlık sınıflarında haftada 4 saat Almanca Dersi işlenmektedir. Bu okullarımızın hazırlık sınıfında bir yılda 4 saat X 36 Hafta sonucunda 144 saat ders işlendiğinden, temel dil seviyesi olan A1.1 seviyesi işlenecek. Bu okullarımızın 9. Sınıfında ise, hazırlıktayken A1.1 seviyesi bittiğinden A1.2 seviyesi kitap seçilecek. Bu sınıfımızda 2. Yabancı Dil dersi tekrar 2 saate düşeceğinden işleyeceğimiz Tema sayısı da ona göre değişecek. 9. Sınıfta bu okullarımızda A1.2 seviyesinin ilk 4 Teması işlenecek. Geriye kalan diğer 4 Temasını da 10. Sınıflarda işleyeceğiz. Böylece Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri işlemiş oldukları 288 saat ile A1 seviyesini bitirmiş oluyorlar. Bu yüzden 11. Sınıf öğrencileri için Modülden A2.1 dil seviyesindeki kitabı seçecekler. Bu kitabın ilk 4 Temasını 11. Sınıflara, ikinci 4 Temasını ise 12. Sınıflara işleyecekler. Bu şekilde okuldan mezun olurken A2.1 düzeyini bitirerek mezun oluyorlar.

Bütün bunlar normal şartlarda ders işlendiği sürece geçerlidir. Olası seçmeli Almanca ile ders saati sayısı artarsa kitap seçimi da ona göre değişiklik gösterecektir. Bu durumlar için Dil Yeterlik Düzeyleri Tablosuna bakabiliriz.

 

Anadolu, Fen ve diğer liselerimizde ise durum şu şekilde. Bir yılda 36 hafta okula gitmekteyiz ve haftada 2 saatten bir yılda 72 saat Almanca işlemekteyiz. Bu sebepten dolayı haftada 2 saat Almanca Dersi işlenen 9 ve 10. Sınıflarda A1.1 ders kitabı işlenecek. Kitabın ilk 4 ünitesi 9. Sınıflara diğer 4 ünitesi ise 10. Sınıflara işlenecek. Yine aynı sistemle 11. Sınıf ile 12. Sınıflara A1.2 seviyesindeki Ders Kitabı işlenecek. Bu sınıflarımız için de kitabımızı 4er ünite olarak böleceğiz. Bu şekilde ders işlendiği sürece öğrenciler A1 seviyesini anca bitirmiş oluyorlar ve A2 seviyesini göremeden mezun olmuş oluyorlar.

Ancak, okulunuzda dil şubesi veya seçmeli Almanca Dersi isteyen şubeler varsa ve bu şubelerde işlenen ders ( 2 + 2 ) veya ( 2 + 4 ) şeklinde olabilir, o zaman işlenen saat sayısı değişir ve A2 seviyesine geçilebilir. Yine bunu Dil Yeterlik Düzeyleri Tablosunda hesaplayabilirsiniz. 

İşte her sene karışıklığa yola açan, “OKULUMA YANLIŞ KİTAP GELMİŞ” sorunlarını ortadan kaldırmak için hangi sınıflara hangi dil seviyesinde kitap isteyeceğimizi, yukarıda anlattığım gibi ya da aşağıya eklenen Tabloya bakılarak yapılırsa karmaşanın önüne geçmiş oluruz. MEBBİS sisteme girilecek kitap listenizi ilgili müdür yardımcısına verin ve konunun takipçisi olun.

NOT: Öğretmen Kılavuz Kitaplarını istemeyi unutmayın...

Dil Yeterlik Düzeyleri Tablosu

uebersicht sprachniveau

 

 

sprachniveau

 

 

Liselere Yönelik
Almanca Yetiştirme ve Destekleme Kurs Planları
 • 9. Sınıflar
 • 10. Sınıflar
 • 11. Sınıflar
 • 12. Sınıflar
Almanca Kitaplar
Eski ve Yeni Yayınlanmış Kitaplar
 • Wie Bitte
 • Deutsch
 • Deutsch macht Spaß
 • Mein Schlüssel zu Deutsch
Faydalılar
Proje ve Performans, Çalışma Takvimi
 • Temininde Güçlük Zammı
 • Egzersiz Programı
 • Şube Öğretmenler Kurulu
 • Veli Toplantı Tutanakları....

Copyright © 2011 - 2024 www.safierbas.com Bu sitede yayınlanan bilgi ve belgeler yayıncının izni olmadan kullanılamaz. Siteye gönderilen bilgi ve belgeler iade edilemez, telif hakkı istenemez. Gönderilen ve yayınlanan makale ve dokümanların içeriği ile ilgili yasal sorumluluk gönderene aittir.